Ogłoszenie nr 141598 z dnia 09-03-2011r. Drukuj

 


Ogłoszenie nr: 141598
Data ukazania się ogłoszenia: 09 marca 2012 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
Kierownik
poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor weterynaryjny
do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
ul. Słoneczna 1 83-300 Kartuzy
Miejsce wykonywania pracy: Kartuzy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie spraw z zakresu higieny środków spożywczych pochodzenia zwerzęcego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie- obszar powiatu kartuskiego, wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
prawo jazdy kat. B
obsługa komputera
wymagania dodatkowe
- komunikatywność
dyspozycyjność
znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:
23-03-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Słoneczna 1
83-300 Kartuzy