Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 139906 z dnia 12-01-2012r. PDF Drukuj Email

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Nowym Dworze Gdańskim

poszukuje kandydatów na stanowisko: INSPEKTOR WETERYNARYJNY

do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Dwór Gdański ul. Tczewska 28

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w tym zapobieganie ich występowania, wykrywanie i likwidacja.
 • Kontrola zoonoz i wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych.
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną               ze zwierzętami, zwanymi podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną.
 • Kontrola zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu , oraz wystawianie świadectw zdrowia.
 • Kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenie punktów kopulacyjnych.
 • Kontrola przepisów z zakresu ochrony zwierząt.
 • Kontrola nad       wystawianiem świadectw zdrowia i innych dokumentów weterynaryjnych oraz wykonywaniem czynności zleconych.
 • Opracowywanie planów dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt.
 • Opracowywanie , aktualizacja i realizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków oraz prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości w tym przygotowywanie projektów pism, decyzji administracyjnych, umów, porozumień i dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • ·wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: brak

pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym;
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn);
  • staranność, rzetelność, komunikatywność, samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów: 30-01-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tczewska 28
82-100 Nowy Dwór Gdański

Inne informacje:

Liczy się data wpływu dokumentów do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
tel./fax 55 247-26-35

 
 
Joomla Templates from JoomlaShack.com