Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 135133 z dnia 21-06-2011r. PDF Drukuj Email

 

WYNIK OGŁOSZENIA


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny  
 • do spraw pasz i utylizacji
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów produkujących środki żywienia zwierząt oraz podmiotów produkujących i przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób środków żywienia zwierząt do badań laboratoryjnych oraz monitoringowych,
 • wystawianie świadectw weterynaryjnych na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub pasze,
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów,
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej, instytucjami w zakresie nadzoru nad podmiotami produkującymi środki żywienia zwierząt oraz podmiotami produkującymi i przetwarzającymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa interesantów w zakresie spraw związanych z produkcją środków żywienia zwierząt oraz produkcją i przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wyksztalcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostale wymagania niezbedne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz działania w sytuacjach stresowych,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej - 1 rok.

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin skladania dokumentow:

22-07-2011

Miejsce skladania dokumentow:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

 
 
Joomla 1.5 Template: by JoomlaShack