Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 135010 z dnia 15-06-2011r. PDF Drukuj Email

WYNIK OGŁOSZENIA


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku

poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny  

Wymiar etatu: 0.5

Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad prawnych pracownikom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku,
 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, postanowień i umów,
 • wykonywanie zastępstwa prawnego i procesowego.

 

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wyksztalcenie: wyższe prawnicze
 • pozostale wymagania niezbedne:
  • uprawnienia radcy prawnego,
  • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz działania w sytuacjach stresowych.

 

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administarcji publicznej - 1 rok.

 

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień radcy prawnego
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin skladania dokumentow:

25-06-2011

Miejsce skladania dokumentow:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59-84-23-107.


 
 
Joomla 1.5 Templates: by JoomlaShack