Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 19304 z dnia 13.12.2017 PDF Drukuj Email

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z/s w Miastku
Ogłoszenie o naborze nr 19304 z dnia 13 grudnia 2017 r.

Inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miastko

ADRES URZĘDU:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w
Miastku
ul. Szkolna 1
77-200 Miastko

WARUNKI PRACY
- Praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu
- Czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu bytowskiego
- Wyjazdy służbowe (kontrole, szkolenia, narady) poza teren powiatu,
- Narzędzia i materiały: komputery, drukarki , kserokopiarki, urządzenia pomiarowe do kontroli środowiska
- Pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

ZAKRES ZADAŃ
- Nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
- Nadzór nad lekarzami wyznaczonymi do monitoringu i zwlaczania chorób zakaźnych zwierząt
- Prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
- Pobieranie prób monitoringowych
- Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i zaleceń pokontrolnych
- Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
- Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- Znajomość obsługi komputera
- Posiadanie samochodowego prawa jazdy
- Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
- Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
- Ewentualne kopie świadectw pracy
- Kopia prawa jazdy i dowodu osobistego
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- w przypadku - kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 19 stycznia 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku
77-200 Miastko
ul. Szkolna 1

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- tel. 59, 857 2805, 59 857 2006, 661 604 257
- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack.com