Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 134025 z dnia 05-05-2011r. PDF Drukuj Email

WYNIK OGŁOSZENIA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii z/s w Pruszczu Gd.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Gdańsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gd.
ul. Kartuska 249

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych zwierząt
 • kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia,
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań z lekarzami wyznaczonymi
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • posiadanie prawa jazdy.
  • znajomość obowiązujących przepisów wet. i kpa
  • zdolności organizatorskie

 

w y m a g a n i a    d o d a t k o we

 • znajomość języka angielskiego,
  udokumentowane szkolenia, kursy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin składania dokumentów:

15-05-2011

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostana komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 692-07-06
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack