Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 134597 z dnia 27-05-2011r. PDF Drukuj Email

WYNIK OGŁOSZENIA


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku

poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny  
do spraw higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Słupsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk


Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych,
 • obsługa i wprowadzanie danych do programów SPIWET, TRACES,
 • sporządzanie sprawozdawczości,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań,
 • pobieranie prób żywności do badań monitoringowych oraz do badań przed wprowadzaniem jej do obrotu,
 • rozpatrywanie wniosków oraz przyjmowanie petentów.

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wyksztalcenie: wyższe weterynaryjne 
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów weterynaryjnych (polskich i UE) dotyczących środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • pozostale wymagania niezbedne:

wymagania dodatkowe

 • posiadanie specjalizacji w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej - 1 rok.

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin skladania dokumentow:

06-06-2011

Miejsce skladania dokumentow:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59-84-23-107, 59-84-25-185.

 
 
Joomla Training: by JoomlaShack