Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 134512 z dnia 24-05-2011r. PDF Drukuj Email

 

WYNIK OGŁOSZENIA


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Tczewie

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • współpraca w zakresie prowadzenia badań zwierząt z prywatnie praktykującymi lekarzami weterynarii
 • kontrola ochrony zwierząt
 • kontrola identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości okresowej
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej ustawy z dnia 29.I.2004r.
 • oraz  innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
  • prawo jazdy kat B
  • umiejętność pracy w zespole i kreatywność
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie świadectw pracy (dla osób wcześniej pracujących)

Termin składania dokumentów:

02.06.2011r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. 30 stycznia 29 88 – 110 Tczew

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack