Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Ogłoszenie nr 134016 z dnia 05-05-2011r. PDF Drukuj Email

 

WYNIK OGŁOSZENIA

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny  
do spraw pasz i utylizacji
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Słupsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów produkujących środki żywienia zwierząt oraz podmiotów produkujących i przetwarzających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • pobieranie prób środków żywienia zwierząt do badań laboratoryjnych oraz monitoringowych,
 • wystawianie świadectw weterynaryjnych na uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub pasze,
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 • prowadzenie akt nadzorowanych podmiotów,
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej, instytucjami w zakresie nadzoru nad podmiotami produkującymi środki żywienia zwierząt oraz podmiotami produkującymi i przetwarzającymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego,
 • obsługa interesantów w zakresie spraw związanych z produkcją środków żywienia zwierząt oraz produkcją i przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,  
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,  
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz działania w sytuacjach stresowych,

 

pozostałe wymagania niezbędne:
wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej - 1 rok.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopie świadectw pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Termin składania dokumentów:

15-05-2011

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk


 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack