Ogłoszenie nr 9737 z dnia 30.03.2017 Drukuj

Ogłoszenie o naborze nr 9737 z dnia 30.03.2017 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
referent
do spraw: ds. finansowo księgowych
w dziale finansowo-księgowym

Wymiar etatu: 1/2
Stanowiska: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Tczew

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew


WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu. Praca przy monitorze ekranowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Udział w szkoleniach . Wejście do budynku po pięciu stopniach- brak windy. Łazienki nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa księgowa dokumentów finansowych
 • bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
 • ewidencja dochodów budżetowych
 • ewidencja wydatków z podziałem na środki jednostki i Funduszu epizootycznego
 • przygotowanie dokumentów finansowych do zapłaty
 • współdziałanie przy realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi w celu zapewnienia realizacji zadań jednostki
 • obsługa kasowa
 • prowadzenie magazynu PIW
 • naliczanie odsetek i przygotowanie tytułów wykonawczych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w księgowości
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata mile widziane doświadczenie w dziale księgowym w jednostce budżetowej
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • kultura pracy i kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew tel. 58-53-115-53

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.