Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
ogłoszenie nr 134325 z dnia 17-05-2011r. PDF Drukuj Email

 

WYNIK OGŁOSZENIA


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

kierownik

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Kartuzy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
ul. Słoneczna 1
83-300 Kartuzy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- Nadzór nad ochroną zwierząt i materiałem biologicznym

- Przygotowywanie decyzji administracyjnych

- prowadzenie sprawozdawczości okresowej

- wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej – ustawy z dn. 29.01.2004 oraz innych przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

p o z o s t a ł e   w y m a g a n i a   n i e z b ę d n e:

- prawo wykonywania zawodu lekarza

- znajomość aktualnych ustaw w zakresie służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego;

- prawo jazdy kat. B;

- umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe:

- komunikatywność;

- dyspozycyjność;

- umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

31-05-2011

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Słoneczna 1
83 - 300 Kartuzy

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 681-10-15

 
 
Joomla Templates at JoomlaShack