Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
PDF Drukuj Email

WYNIK OGŁOSZENIA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
  ul. Armii Krajowej 29
  76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • kontrola wprowadzania zwierząt na rynek oraz wpisywanie świadectw zdrowia w systemie TRACES,
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i czynników chorobotwórczych,
 • kontrola wprowadzania zwierząt do obrotu oraz wystawianie odpowiednich świadectw zdrowia,
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia zwierząt,
 • kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość języka angielskiego,
  • posiadanie prawa jazdy,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w Inspekcji Weterynaryjnej - 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Termin składania dokumentów:

02-05-2011 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk

Inne informacje:

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59-84-23-107, 59-84-25-185.

 
 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack.com