Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Żywienie zwierząt gospodarskich PDF Drukuj Email

W żywieniu zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze stosuje się następujące materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierzęcych:

1. mączka rybna

2. Fosforan dwuwapniowy i fosforan trójwapniowy

3. Produkty z krwi pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze

4. Mleko, produkty na bazie mleka i siara

5. Jaja i produkty jajeczne

6. Żelatyna od zwierząt innych niż przeżuwacze

7. Hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanych ze skór i skórek przeżuwaczy

 

W żywieniu przeżuwaczy można stosować następujące materiały paszowe pochodzące z tkanek zwierzęcych:

1. Mleko, produkty na bazie mleka i siara

2. Jaja i produkty jajeczne

3. Żelatyna od zwierząt innych niż przeżuwacze

4. Hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymanych ze skór i skórek przeżuwaczy

 

 

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje;

Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania.

Nadal obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania maczek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwierząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, między innymi:

- zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania,

- przeszukaniem gospodarstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno - kostnych,

- nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 min złotych,

- zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt właściciela,

- blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzymane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe oraz poważne problemy natury karno - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt mączek mięsno -kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii Jarosław Naze

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack