Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt Drukuj


MONITOROWANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii każdego roku rozplanowuje i typuje do badania stada zwierząt w celu reprezentatywnego monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, pracownicy Inspekcji oraz osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w zakresie wykonywania czynności, mają prawo w każdym czasie do:

 1. przeprowadzania kontroli gospodarstw, centrów (organizacji), zakładów, instalacji, urządzeń lub środków transportu;
 2. kontrolowania przestrzegania wymagań określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w tym metod stosowanych do znakowania i identyfikacji zwierząt;
 3. pobierania nieodpłatnie próbek do badań:

a) od zwierząt.
b) produktów przeznaczonych do przechowywania, umieszczania na rynku lub transportowanych;

Przy wykonywaniu wyżej wymienionych czynności, podmioty kontrolowane są obowiązane zapewnić pracownikom Inspekcji oraz osobom wyznaczonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii pomoc niezbędną do wykonywania ich obowiązków.


BYDŁO

przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants - TSE);

gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

bruceloza bydła (B. abortus);

enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL);

pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (Infectious bovine rhinotracheitis/infetious pustular vulvovaginitis IBR/IPV);

gorączka Q (Q fever).

 

Badania zwierząt  Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza \ na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. (Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2813 z późn. zm.)


OWCE I KOZY


przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants - TSE);

bruceloza kóz i owiec (B. melitensis, B. ovis);

gorączka Q (Q fever)

choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

 

Badania zwierząt  Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. (Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2813 z późn. zm.)ŚWINIE

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF);

klasyczny pomór świń (Classical swine fever - CSF, Hog cholera);

choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD);

pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

choroba Aujeszkyego u świń (Aujeszky’s disease in pigs)

 

Badania zwierząt  Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt. (Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2813 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".(Dz.U. 2015 poz. 316)
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. 2015 poz. 18)DRÓB

grypa ptaków (avian influenza)

 

Badania zwierząt  Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków

 

Salmonella

Powiatowy Lekarz Weterynarii nadzoruje wykonywanie programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella.

 

Właściciele gospodarstw prowadzą na własny koszt badania w ramach programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella na podstawie:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz.U. 2014 poz. 233)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz.U. 2014 poz. 93 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 (Dz.U. 2014 poz. 92 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 228)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2015 r.( Dz.U. 2015 poz. 221)


Sporządził
Maciej Dragun