Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
OBSZAR B PDF Drukuj Email

Obszar B – 2011 R. – Zdrowie publiczne i zdrowie zwierząt

Wymóg 10

  • Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych substancji niedozwolonych.
  • Zakaz uboju zwierząt oraz umieszczania na rynku mięsa od tych zwierząt, którym podano substancje niedozwolone.


Wymóg 11

  • Zakaz wprowadzania na rynek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego szkodliwych dla ludzi lub nie nadających się do spożycia przez ludzi.
  • Zakaz wprowadzania na rynek oraz podawania zwierzętom gospodarskim paszy uznanej za niebezpieczną.
  • Przestrzeganie obowiązków przez podmioty działające na rynku spożywczym i pasz:


- Przestrzeganie maksymalnego limitu substancji farmakologicznie czynnych i ich pozostałości w spożywczych produktach pochodzenia zwierzęcego.

- Przestrzeganie wymogów higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

- Przestrzeganie przepisów w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (mleka, siary oraz jaj).

- Przestrzeganie wymogów dotyczących higieny pasz i żywienia zwierząt.

- Przestrzeganie maksymalnych limitów najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wymóg 12

  • Zapobieganie i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE):


- zakaz karmienia przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego

- powiadamianie podejrzenia o zakażenie TSE odpowiednim władzom

- zakaz wprowadzania na rynek żywych zwierząt, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych oraz potomstwa pierwszego pokolenia , nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych podejrzanych lub chorych na TSE.

Wymóg 13

  • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu pryszczycy.


Wymóg 14

  • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu niektórych chorób zakaźnych zwierząt, tj. pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, choroby pęcherzykowej świń, choroby niebieskiego języka, epizootycznej choroby krwotocznej jeleni, ospy owiec i kóz, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, afrykańskiego pomoru świń, guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift.


Wymóg 15

  • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu wystąpienia choroby niebieskiego języka.
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack