Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
OBSZAR A PDF Drukuj Email

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • Rolnik posiada numer siedziby stada.
  • Prowadzona jest księga rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.
  • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła, świń, owiec i kóz są oznakowane zgodnie z przepisami.
  • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty z aktualnymi wpisami.
  • Wpisy do księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
  • Dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty/zbycia zwierzęcia.
  • Posiadacze bydła (poza podmiotami zajmującymi się transportem), mają obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń wraz z datami tych zdarzeń do biur powiatowych ARiMR w terminie do 7 dni od dnia zajścia danego zdarzenia.
  • Dokumenty przewozowe dla owiec i kóz przechowywane są przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.
  • Spis owiec i kóz dokonywany jest w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i jest przekazywane do biur powiatowych zgodnie z przepisami.


Wymogi zgodne są z przepisami prawa krajowego: Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) z poź. zm. oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Szczegółowy wykaz wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt wymieniony jest w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224).

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack