W dniach 14-15 listopada 2014 w Szymbarku, odbyło się szkolenie dla Kaszubskich Kuczerów Drukuj

 

W dniach 14-15 listopada 2014 r. w Szymbarku, Pomorska Inspekcja Weterynaryjna, w składzie Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  dr n. wet. Włodzimierz Przewoski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach lek. wet. Kazimierz Sekuła, Starszy Inspektor Weterynaryjny  ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt PIW Kwidzyn lek. wet. Marek Sobucki, Inspektor Weterynaryjny  ds. Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt WIW Gdańsk  mgr inż. Aleksandra Widulińska, przeprowadziła szkolenie z kuczerami z powiatu kartuskiego.

W szkoleniu udział wzięli członkowie Stowarzyszenia Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni w Szymbarku.  Uczestnicy szkolenia, łącznie 70 osób, odebrali zaświadczenia ukończenia szkolenia.


Tematyka szkolenia: zachowanie dobrostanu koni oraz sposób ich prawidłowego użytkowania w gospodarstwach zajmujących się usługami turystyczno-rekreacyjnymi oraz dla osób obsługujących (kuczerów).

Szkolenie podzielone zostało na panele tematyczne:

 1. Pochodzenie i ewolucja konia,  koń w kulturze polskiej i kaszubskiej

 2. Przystosowanie koni do pracy zaprzęgowo – rekreacyjnej i wykorzystywanie w gospodarstwach agroturystycznych oraz w  usługach.

  Naturalne zachowania i potrzeby życiowe koni, jak również właściwości anatomiczne oraz cechy konia wpływające na jego użytkowość.  Zaakcentowane zostały minimalne normy oraz naturalne potrzeby odnośnie karmienia, pojęcia, potrzeby pracy i odpoczynku.  Dobra praktyka użytkowania koni i kodeks postępowania z koniem.


 3. Przepisy dotyczące leczenia koni.

  Profilaktyka przy schorzeń i chorobach koni wykorzystywanych do pracy usługowej, m. in. schorzenia układu pokarmowego: kolka, ochwat, mięśniochwat,  uszkodzenia ścięgien, kontuzje stawów, złamania, zarobaczenie, obtarcia, odbicia, choroby skóry, ciąża, wyźrebienie, opieka nad klaczami i źrebiętami, inne


 4. Zasady opieki i  pielęgnacji, karmienia koni.

 5. Kopyto – budowa, podstawy i zasady  werkowania i kucia, schorzenia.  Korekcja kopyt a przy jego nadmiernym zużyciu – podkucie lub inne zabiegi. Potrzeby pielęgnacji kopyt koni pracujących.

 6. Konie w aspekcie przepisów prawa, dobrostan koni, identyfikacja i rejestracja koni

  Definicja dobrostanu zwierząt oraz warunki niezbędne do spełnienia wymogów dobrostanu.

  Podstawy prawne:

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.) Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342, z późn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla  których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778) Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2008 Nr 204 poz. 1281),  Rozporządzenie Komisji Nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 roku wykonujące dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. U. L 149 z 7.6.2008)

 7. Nadzór Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  Nadzór nad dobrostanem koni. Nadzór nad transportem koni. Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt.

 8. Dyskusja


Informacje na temat szkolenia można było obejrzeć w:

TVP – Panoramie i Teleexpresie

http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/15112014-1830/17670870

http://teleexpress.tvp.pl/17655608/szkolenie-dla-kuczerow

oraz przeczytać w Dzienniku Bałtyckim

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3650056,kaszubscy-kuczerzy-uczyli-sie-jak-dbac-o-konie,id,t.html

jak również na portalu internetowym naszemiasto.pl

http://m.kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/kuczerzy-w-szymbarku-szkolili-sie-jak-zadbac-o-kaszubskie,2484403,artgal,t,id,tm.html

 

Wytworzyła: Aleksandra Widulińska