English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Ochrona danych osobowych

 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

Podstawa i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Inspektorat dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO  i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane te przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda- do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę. 
Administratorem danych przetwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Gdańsku jest Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk.
W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych :

  • przez email: iod@gdansk.wiw.gov.pl ,
  • telefonicznie (58) 300-39-61,
  • listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, posiadają Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.