Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie poszukuje kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy wyznaczenia PDF Drukuj Email

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie

poszukuje kandydatów

do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy wyznaczenia:

 

Rodzaj czynności:

a) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

b) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa,

c) pobierania próbek do badań

 

w

nadzorowanych zakładach przetwórstwa mięsnego i ubojniach zwierząt rzeźnych przez

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie

ul. Przemysłowa 8, 83-400 Kościerzyna

woj. pomorskie

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • zdolności organizacyjne
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i Excel
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość systemów GHP, GMP i HACCP

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny
 • zaświadczenie o ukończonej trzy miesięcznej praktyce w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii- w przypadku nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych
 • aktualne badania okulistyczne
 • zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kościerzynie pod numerem telefonu (058) 686-38-62

 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack