English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Komunikaty

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 125, 126, 127 i 128-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Polski

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 122, 123 i 124-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Polski

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 120 i 121-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Polski

więcej
Komunikar Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 116, 117, 118 i 119-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ważności wydawanych zgód na posiadanie i stosowanie w celach medycznych środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 115-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 114-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie restrykcji obowiązujących na obszarach wyznaczonych w związku z ASF w Polsce

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 113-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

więcej