English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Komunikaty

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 31-ego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 6. i 7. przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 29 i 30-ego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 169 i 170-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Polski

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 26, 27 i 28-ego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 24 i 25-ego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia 162, 163, 164, 165, 166, 167 i 168-ego przypadku ASF u dzików na terytorium Polski

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce 23 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia dziewiątego, dziesiątego, jedenastego, dwunastego i trzynastego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu

więcej
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27.12.2016

więcej