English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Komunikaty

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń (6 ognisko w 2019r.)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 6 ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

więcej
Komunikat GLW o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski (przypadki 2019/1212-2019/1265)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 2019/1212-2019/1265 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 3 czerwca - 9 czerwca 2019 r.

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń (5 ognisko w 2019r.)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 5 ogniska ASF w Polsce w 2019 r.

więcej
Komunikat GLW o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski (przypadki 2019/1177-2019/1211)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 2019/1177-2019/1211 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 27 maja - 2 czerwca 2019 r.

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń (4 ognisko w 2019r.)

4 ognisko ASF w 2019 r. stwierdzono na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez krajowe laboratorium referencyjne ds. ASF, tj. Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń

W ognisku ASF u świń w gospodarstwie zlokalizowanym w gminie Orla, powiat bielski, w dniu 31 maja br. rozpoczęły się działania związane z eutanazją świń. Do godziny 14.00 zlikwidowano 1800 sztuk warchlaków, które na bieżąco i pod ścisłą kontrolą są przekazywane do zakładu utylizacyjnego.

więcej
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń (3 ognisko w 2019r.)

3 ognisko ASF w 2019 r., stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 29 maja 2019 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 8012 świń, położonym w gminie Orla, w powiecie bielskim, w województwie podlaskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

więcej
Komunikat GLW o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski (przypadki 2019/1137-2019/1176)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 2019/1137-2019/1176 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 20 maja - 26 maja 2019 r.

więcej
Komunikat dotyczący ćwiczeń symulacyjnych Gwizd 2019.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje , że wobec narastającego zagrożenia migracji wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na teren województwa pomorskiego zostaną zorganizowane ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „GWIZD 2019”. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur współdziałania wszystkich jednostek oraz przepływu informacji. Działania organizacyjne mają ujawnić punkty wymagające doprecyzowania.

więcej
Komunikat GLW o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski (przypadki 2019/1064-2019/1136)

Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia 2019/1064-2019/1136 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF w dniach 13 maja - 19 maja 2019 r.

więcej