English French German Italian Portuguese Russian Spanish

15 czerwca 2018

Komunikat GLW o ogniskach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń (ognisko nr 119)

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu sto dziewiętnastego ogniska ASF w Polsce od dnia występowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Sto dziewiętnaste ognisko ASF (piętnaste w 2018 r.), stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 13 czerwca 2018 r. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, położonym w miejscowości Dobryłów, w gminie Ruda-Huta, w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami (obszar określony w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). Obszar obejmujący m.in. gminę, w której wystąpiło ww. ognisko ASF został dołączony do części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE poddanej głosowaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

W gospodarstwie, w którym wyznaczono ogniska ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Czytej więcej >>