Uroczyste obchody 10-lecia badań monitoringowych szybkimi testami w kierunku chorób prionowych w Polsce Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
wtorek, 29 listopada 2011 12:50

1_maly

Pracownia Diagnostyki BSE Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku rozpoczęła swoją działalność 17 październiku 2001 roku. Pomimo, że w tym okresie szczyt zachorowań na tę chorobę w Europie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii pomału mijał, rozpoczął się czas skutecznego diagnozowania i zapobiegania skutkom BSE. Gąbczaste pasażowalne encefalopatie okazały się wielkim zagrożeniem zdrowotnym dla ludzi i schorzeniami powodującym kolosalne straty ekonomiczne w gospodarkach państw, w których wystąpiły. Te wszystkie fakty były wystarczającym argumentem dla Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku dr. Włodzimierza Przewoskiego i kierownictwa ZHW w Gdańsku- Oliwie do rozpoczęcia skutecznych działań doprowadzających do jak najszybszego uruchomienia Pracowni Diagnostyki BSE. Pierwszym kierownikiem Pracowni była dr Małgorzata Barancewicz, Obecnie w Pracowni pracuje mgr Anna Fiturska, mgr Ewa Mildner, st. laborantka Grażyna Lamek, st. laborantka Halina Ochocka, a zespołem kieruje od grudnia 2004 roku dr Agnieszka Świątalska. Pracownia swoim zasięgiem obejmuje i bada próby dostarczane z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego. W ciągu 10 lat istnienia Pracowni Diagnostyki BSE przebadano w niej 544849 próbek pochodzących od bydła, 4997 próbek pochodzących od owiec, 1968 próbek pochodzących od kóz i 476 próbek od jeleniowatych. Zdiagnozowano 4 przypadki BSE u bydła i 1 przypadek scrapie u owcy . W chwili obecnej dodatnie wyniki tych badań nie wywołują żadnego wzmożonego zainteresowania mediów i środków przekazu. Można przyjąć, że społeczeństwo z pełnym zaufaniem podchodzi do działań i badań Inspekcji Weterynaryjnej i nauczyło się spokojnie oceniać potencjalne zagrożenie.

BSE_zespol_maly24 listopada 2011 roku uroczyście obchodziliśmy 10-lecie rozpoczęcia badań szybkimi testami w kierunku chorób prionowych w Polsce. Organizatorami Konferencji poświęconej tej tematyce byli; Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku dr Włodzimierz Przewoski, Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku dr Andrzej Stryszak i Kierownik Pracowni Diagnostyki BSE ZHW w Gdańsku dr Agnieszka Świątalsk. Obrady toczyły się Oliwskim Centrum Konferencyjnym Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku. Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku dr Włodzimierz Przewoski otwierając Konferencję przywitał serdecznie wszystkich przybyłych gości i przedstawił krótką historię powstania Pracowni. Pani dr Sylwia Czarnowska - przedstawicielka Głównego Inspektoratu Weterynarii w swoim wystąpieniu nakreśliła chronologię rozwoju badań i dane statystyczne BSE w Polsce za okres 10 lat. Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach dr Krzysztof Niemczuk omówił udział Instytutu w rozwoju badań chorób prionowych, sytuację epizootyczną gąbczastych pasażowalnych encefalopatii na świecie i wręczył wspólnie z dr. hab. Mirosławem Polakiem Certyfikaty z badań biegłości kierownikom Pracowni Diagnostyki BSE biorącym udział w obradach. Profesor dr hab. Jan Żmudziński Kierownik Zakładu Wirusologii Pąństwowego Instytutu Weterynarii PIB w Puławach referował „stryszak_malyHistorię BSE i trzęsawki w Polsce”. Dr hab. Mirosław Polak z Zakładu Wirusologii PIW PIB w Puławach wygłosił wykład omawiający „Raport z badań biegłości”. Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku dr Paweł Niemczuk przedstawił wykorzystanie systemu „Vetlink w sprawowaniu kontroli zakażeń BSE”. Dr Jacek Kucharski Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – WIW Gdańsk zaciekawił słuchaczy „ Konsekwencjami błędów w postępowaniu z próbką pobraną w kierunku diagnostyki BSE – studium przypadku”. Dr Janusz Izdepski podzielił się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami w wykładzie „ Najczęściej spotykane uchybienia w manipulacji SRM”. Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Inspektoratu Weterynarii dr Jerzy Dymek przedstawił „Trudności i problemy w pracy Inspekcji Weterynaryjnej w zakładach utylizacyjnych”. Dr Agnieszka Świątalska kierownik Pracowni Diagnostyki BSE - ZHW Gdańsk przybliżyła historię powstania i stałego rozwoju Pracowni w wystąpieniu „ Dziś a 10 lat temu- transformacja Pracowni Gąbczastej Encefalopatii Bydła”. Podziękowała załodze za niezwykłe zaangażowanie, profesjonalizm, a także wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały Ją przez wszystkie ostatnie lata i przyczyniły się do rozkwitu Pracowni i wysokiego poziomu badań. Dr Rafał Kochanowski przedstawiciel firmy Roche zaprezentował najnowsze technologie i perspektywy w diagnostyce chorób prionowych.

Spotkanie, które okazało się dniem niezwykle udanych obrad, zakończyło się wspólną kolacją.

Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 10:45