Nowy akt prawny Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 04 listopada 2011 14:12

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji.

Weszło w życie 03.11.2011 r. i zastąpiło rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.

W nowym rozporządzeniu określono wzór książek leczenia zwierząt gospodarskich i domowych oraz zniesiono obowiązek drukowania książki leczenia zwierząt domowych.

 

treść rozporządzenia

Poprawiony: piątek, 04 listopada 2011 14:19