Zmiany w ogólnych zasadach przemieszczania zwierząt towarzyszących po terytorium UE Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
środa, 26 października 2011 09:33

 

UWAGA!

Przepisy nakładające obowiązek wykonywania badania neutralizującego miareczkowania przeciwciał wirusa wścieklizny w przypadku podróżowania do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej traci moc z dniem 31 grudnia 2011 r. Oznacza to, iż w przypadku podróży po tej dacie do Wielkiej Brytanii, Malty, Irlandii oraz Szwecji – wykonanie tego badania nie będzie obowiązkowe.

więcej

Poprawiony: środa, 26 października 2011 09:38