Sesja naukowa Oddziału Gdańskiego PTNW Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 14 października 2011 08:02

PTNW12 października 2011 roku odbyła się kolejna sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddziału Gdańskiego poświęcona problemom wścieklizny u ludzi i zwierząt. Obrady toczyły się w Oliwskim Centrum Konferencyjnym Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku. Przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTNW prof. dr hab. Andrzej Salwa rozpoczynając obrady przywitał licznie przybyłych uczestników oraz organizatorów, podkreślając ważność i ciągłą aktualność wybranych tematów, a także wsparcie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku dr. Włodzimierza Przewoskiego i Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w organizacji sesji.

Dominiak-Gorski

Pierwszym prelegentem był doc. dr hab. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który omówił problemy „Profilaktyki wścieklizny u ludzi”. Pomimo, że w Polsce od kilku lat nie zanotowano żadnego przypadku wścieklizny u ludzi, choroba ta jest dużym problemem epidemiologicznym, pochłaniającym duże środki finansowe związane z profilaktyką i działaniem służby zdrowia po pogryzieniu ludzi przez zwierzęta podejrzane o zakażenie wścieklizną.

JelinskiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Gdańsku dr Piotr Jeliński referował „Postępowanie Inspekcji Weterynaryjnej, w tym lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowych czynności w przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę”, podkreślając szczególnie skuteczność i praktyczny aspekt działania. Dr Bartosz Dominiak-Górski kierownik Pracowni Anatomohistopatologii i Diagnostyki Wścieklizny Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku w interesującym wykładzie przybliżył najnowsze metody „Diagnostyki laboratoryjnej wścieklizny”. Zakomunikował o otrzymanej od września br. akredytacji na metodę izolacji wirusa wścieklizny w hodowli komórek mysiej neuroblastomy dla badań wykonywanych dla kierowanej przez siebie Pracowni ZHW. Gdańska Pracownia jest 3 w Polsce, która uzyskała te uprawnienia.

salaObecność bardzo wielu lekarzy wolnej praktyki oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej dowodzi o ważności poruszanych tematów i potrzebie kontynuacji dalszych posiedzeń naukowych poruszających problemy zwalczania wścieklizny i innych chorób odzwierzęcych.

Poprawiony: piątek, 14 października 2011 10:40