Urzędowe wykazy leków weterynaryjnych Drukuj

 

leki.jpg

 

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

Dopuszczonych do Obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2015 r., poz. 15 (ogłoszony: 2015-03-16)


Załącznik nr. 4 - WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr. 5 - WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Załącznik nr. 6 - WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W RAMACH IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO