Farmacja Drukuj

 

leki.jpg

 

Lp.

Tytuł artykułu

1.

Opracowanie dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki

2.

Wycofane produkty lecznicze

3.

Urzędowe wykazy leków weterynaryjnych

4.

Przepisy

5.

Wykaz wyrobów do diagnostyki in vitro

6.

Rejestr hurtowni

7.

Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt

8.

Zgłaszanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi bez recepty