Bezpieczeństwo żywności Drukuj

 

hiig.jpg

 

Lp.

Tytuł artykułu

1.

Prawo żywnościowe.

2.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia, produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

3.

Sprzedaż bezpośrednia - działanie zgodne z prawem

4.

Odżywnościowe zatrucia i zakażenia pokarmowe

5.

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii