Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Sesja naukowa Oddziału Gdańskiego PTNW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 14 października 2011 08:02

PTNW12 października 2011 roku odbyła się kolejna sesja naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Oddziału Gdańskiego poświęcona problemom wścieklizny u ludzi i zwierząt. Obrady toczyły się w Oliwskim Centrum Konferencyjnym Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku. Przewodniczący Gdańskiego Oddziału PTNW prof. dr hab. Andrzej Salwa rozpoczynając obrady przywitał licznie przybyłych uczestników oraz organizatorów, podkreślając ważność i ciągłą aktualność wybranych tematów, a także wsparcie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku dr. Włodzimierza Przewoskiego i Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w organizacji sesji.

Dominiak-Gorski

Pierwszym prelegentem był doc. dr hab. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, który omówił problemy „Profilaktyki wścieklizny u ludzi”. Pomimo, że w Polsce od kilku lat nie zanotowano żadnego przypadku wścieklizny u ludzi, choroba ta jest dużym problemem epidemiologicznym, pochłaniającym duże środki finansowe związane z profilaktyką i działaniem służby zdrowia po pogryzieniu ludzi przez zwierzęta podejrzane o zakażenie wścieklizną.

JelinskiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Gdańsku dr Piotr Jeliński referował „Postępowanie Inspekcji Weterynaryjnej, w tym lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowych czynności w przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę”, podkreślając szczególnie skuteczność i praktyczny aspekt działania. Dr Bartosz Dominiak-Górski kierownik Pracowni Anatomohistopatologii i Diagnostyki Wścieklizny Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku w interesującym wykładzie przybliżył najnowsze metody „Diagnostyki laboratoryjnej wścieklizny”. Zakomunikował o otrzymanej od września br. akredytacji na metodę izolacji wirusa wścieklizny w hodowli komórek mysiej neuroblastomy dla badań wykonywanych dla kierowanej przez siebie Pracowni ZHW. Gdańska Pracownia jest 3 w Polsce, która uzyskała te uprawnienia.

salaObecność bardzo wielu lekarzy wolnej praktyki oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej dowodzi o ważności poruszanych tematów i potrzebie kontynuacji dalszych posiedzeń naukowych poruszających problemy zwalczania wścieklizny i innych chorób odzwierzęcych.

Poprawiony: piątek, 14 października 2011 10:40
 
 
Free Joomla Templates: by JoomlaShack