Certyfikat jakości ISO Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
poniedziałek, 23 maja 2011 08:10

Od kwietnia 2005 roku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku utrzymuje i doskonali wdrożony w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO/IEC 17020:2006. W  2010 roku system rozszerzony został o System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodnie z wymaganiami KIG-PCBC.

W styczniu 2006 roku pomyślnie przeszliśmy proces certyfikacji i nieprzerwanie otrzymujemy potwierdzenie skuteczności naszego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008. Aktualny Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą - Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

W Polityce Jakości wskazujemy cele wynikające z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz cel jakim jest podnoszenie poziomu zadowolenia klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z efektów naszej pracy.

W zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy sprawności naszych działań oraz podnoszenia świadomości i etyki w ramach przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zaangażowani są wszyscy pracownicy.

Nowatorskim podejściem w nadzorze nad pracą i koordynacją działań Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej jest coroczna, punktowa ocena działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii na podstawie wyników kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. System ten skutecznie weryfikuje jakość sprawowanego nadzoru Powiatowych Lekarzy Weterynarii, mobilizuje do dalszego doskonalenia i jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

Oprócz formalnych potwierdzeń najwyższej jakości funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w postaci certyfikatów, ciągle poszukujemy dodatkowych form sprawdzenia naszych zdolności do rozwoju, doskonalenia i nowych modeli jakości. Od kilku lat bierzemy udział w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości (link do strony NOT) i możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami. Najważniejsze z nich (linki do poszczególnych dok.):
- Srebrny Laur Jakości 2014 oraz informacja o finale XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Srebrny Laur Jakości 2013 oraz informacja o finale XVII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego 2013
- Złoty Laur Jakości 2012 oraz informacja o wynikach XVI edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego 2012
- Srebrny Laur Jakości 2011
- Tytuł Finalisty oraz Wyróżnienie XIV edycji PNJ 2010
- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego 2009

Nasze starania zostały dodatkowo uhonorowane poprzez przyjęcie Inspekcji Weterynaryjnej w poczet członków Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego intencją jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością jak również tworzenie aktywnego i zaangażowanego środowiska zrzeszającego liderów praktyki i nauki, promującego kreatywne i innowacyjne rozwiązania służące poprawie konkurencyjności Pomorza.

srebrny_laur_jakosci_xviii.jpg

Poprawiony: środa, 10 czerwca 2015 07:38