Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Aktualności
JEŻELI WPROWADZASZ NA RYNEK ZWIERZĘTA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Zalewski   
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 14:10

Wersja PDF >>

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 14:13
 
Obszar całego województwa pomorskiego uznano za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Zalewski   
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 07:27

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  L103 została opublikowana decyzja  wykonawcza komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG  w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załącznik II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niektórych regionów Włoch i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

W związku z powyższym informuje, że obszar całego województwa pomorskiego został uznany za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

 

 

 

Przygotował : Maciej Dragun

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 08:21
 
Obszar całego województwa pomorskiego został uznany za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Zalewski   
poniedziałek, 22 kwietnia 2013 07:06

 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L103 została opublikowana decyzja wykonawcza komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załącznik II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niektórych regionów Włoch i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

W związku z powyższym informuje, że obszar całego województwa pomorskiego został uznany za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

 

 

 

Przygotował : Maciej Dragun

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 07:13
 
Roczny Program Audytów 2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Zalewski   
środa, 23 stycznia 2013 16:43

Zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 29 września 2006 r. określającą wytyczne ustanawiające kryteria przeprowadzania audytów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz wytycznymi zawartymi w Instrukcji GLW nr GIW Bk.090.2/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie audytu wewnętrznego kontroli urzędowych przeprowadzanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawia założenia szczegółowe rocznego programu audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii na terenie województwa pomorskiego w 2013 roku.

Roczny Program Audytów 2013

Poprawiony: środa, 23 stycznia 2013 17:06
 
POMORSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARII INFORMUJE, obszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznany za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego, wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wojciech Zalewski   
czwartek, 15 listopada 2012 11:31

POMORSKI

WOJEWÓDZKI LEKARZ WTERYNARII

INFORMUJE

Obszar województwa pomorskiego z dniem 12.11.2012r. został uznany

za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego,

Wszystkie stada świń zostały uznane za urzędowo wolne od choroby.

 

Wykaz siedmiu regionów wyznaczonych na terenie województwa został opublikowany przez Głównego Lekarza Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4611

Po 60 dniach okresu przejściowego tj. od dnia 12.01.2013r. dla świń przemieszczanych na teren województwa pomorskiego w celu hodowli i odchowu/tuczu pochodzących z regionów nie uznanych za wolne będą wymagane dodatkowe gwarancje zdrowotne zgodnie z ust. 3.6 i 3.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. 2008.64.397. zm.: 2009.74.631; 2010.259.1765).

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być przemieszczane ŚWINIE:

  1. Zaopatrzone w urzędowe świadectwo zdrowia
  2. Pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym położonych w regionach uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego
  3. Pochodzące ze stad o statusie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego położonych w regionach nie uznanych za wolne, pod warunkiem, że przed przemieszczeniem będą poddane dwukrotnym badaniom serologicznym z wynikiem ujemnym w kierunku choroby Aujeszkyego. Badania są wykonywane w odstępie przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie jest wykonane do 15 dni przed wysyłką /transportem

Do stad położonych w woj. pomorskim, uznanych za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego może być wprowadzany MATERIAŁ BIOLOGICZNY:

  1. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego położonym w regionie wolnym
  2. Pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, pod warunkiem, że jest on transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia

 

Przygotował: Maciej Dragun

Poprawiony: piątek, 13 marca 2015 09:58
 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 następna > ostatnia >>

Strona 67 z 74
 
Joomla Templates: by JoomlaShack