Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Aktualności
Klasyczny pomór świń PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 10 czerwca 2011 08:21

INFORMACJA

 

dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń

 

button

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 08:16
 
Wystąpienie klasycznego pomoru świń na terytorium Litwy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 03 czerwca 2011 09:07

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 02.06.2011 r. w sprawie wystąpienia klasycznego pomoru świń na terytorium Litwy

więcej

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 08:13
 
Certyfikat jakości ISO Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
poniedziałek, 23 maja 2011 08:10

Od kwietnia 2005 roku Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku utrzymuje i doskonali wdrożony w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku zintegrowany System Zarządzania Jakością wg norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO/IEC 17020:2006. W  2010 roku system rozszerzony został o System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodnie z wymaganiami KIG-PCBC.

W styczniu 2006 roku pomyślnie przeszliśmy proces certyfikacji i nieprzerwanie otrzymujemy potwierdzenie skuteczności naszego Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008. Aktualny Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą - Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

W Polityce Jakości wskazujemy cele wynikające z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz cel jakim jest podnoszenie poziomu zadowolenia klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z efektów naszej pracy.

W zespołowy wysiłek na rzecz ciągłej poprawy sprawności naszych działań oraz podnoszenia świadomości i etyki w ramach przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zaangażowani są wszyscy pracownicy.

Nowatorskim podejściem w nadzorze nad pracą i koordynacją działań Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej jest coroczna, punktowa ocena działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii na podstawie wyników kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. System ten skutecznie weryfikuje jakość sprawowanego nadzoru Powiatowych Lekarzy Weterynarii, mobilizuje do dalszego doskonalenia i jest jedynym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

Oprócz formalnych potwierdzeń najwyższej jakości funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w postaci certyfikatów, ciągle poszukujemy dodatkowych form sprawdzenia naszych zdolności do rozwoju, doskonalenia i nowych modeli jakości. Od kilku lat bierzemy udział w Konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości (link do strony NOT) i możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami. Najważniejsze z nich (linki do poszczególnych dok.):
- Srebrny Laur Jakości 2014 oraz informacja o finale XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Srebrny Laur Jakości 2013 oraz informacja o finale XVII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Nagroda Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego 2013
- Złoty Laur Jakości 2012 oraz informacja o wynikach XVI edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego 2012
- Srebrny Laur Jakości 2011
- Tytuł Finalisty oraz Wyróżnienie XIV edycji PNJ 2010
- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego 2009

Nasze starania zostały dodatkowo uhonorowane poprzez przyjęcie Inspekcji Weterynaryjnej w poczet członków Klubu Pomorskiej Nagrody Jakości, którego intencją jest rozwijanie współpracy w zakresie wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk dotyczących zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością jak również tworzenie aktywnego i zaangażowanego środowiska zrzeszającego liderów praktyki i nauki, promującego kreatywne i innowacyjne rozwiązania służące poprawie konkurencyjności Pomorza.

srebrny_laur_jakosci_xviii.jpg

Poprawiony: środa, 10 czerwca 2015 07:38
 
II Krajowa Konferencja - Podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
środa, 18 maja 2011 12:38

01W dniach 6 i 7 maja 2011 roku odbyła się II Krajowa Konferencja, której głównym tematem była „ Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza weterynarii”. Obrady toczyły się w Centrum Konferencyjnym Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdańsku-Oliwie. Organizatorami byli: Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Główny Lekarz Weterynarii dr Janusz Związek, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Roman Kołacz i Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Włodzimierz Przewoski- główny pomysłodawca i gospodarz spotkania. Dwudniowym wykładom i dyskusjom towarzyszyło nowe logo, przedstawiające odciśnięty ślad psiej łapy na ludzkiej dłoni, co w niezwykle prosty i ujmujący sposób przedstawia prawidłowe, a zarazem skomplikowane relacje pomiędzy światem ludzi i zwierząt. W Konferencji wzięło udział wielu wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii, inspektorów inspekcji weterynaryjnej, lekarzy wolnej praktyki, pracowników naukowych, przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji społecznych. Kaszubsko-Pomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował prezes Andrzej Juchniewicz.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii witając wszystkich zaproszonych gości i uczestników obrad nawiązał w swoim wystąpieniu  do szczególnego charakteru  zawodu lekarzy weterynarii i powołania, które towarzyszy im przez całe życie, decyduje o wyborze planów zawodowych uwzględniających dobrostan zwierząt. Wykład inauguracyjny wygłosił Główny Lekarz Weterynarii dr Janusz Związek mówiąc o „Ocenie dobrostanu zwierząt podczas transportu”. J.M. Prof. dr hab. Roman Kołacz wygłosił wykład o „ Postępie genetycznym w hodowli zwierząt i ich dobrostanie”.  Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Eugeniusz Ragiel przedstawił  „ Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jako organizację pożytku publicznego”. Pan aspirant Jacek Piór- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Pani prokurator Grażyna Kuszyńska- przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Gdańsku i Pani Sędzia SR Dorota Zabłudowska- przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w swoich wystąpieniach poruszyli tematy związane z  ochroną zwierząt z punktu widzenia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Powiatowi Lekarze Weterynarii z Człuchowa, Starogardu Gdańskiego, Pruszcza Gdańskiego i Wejherowa tj. Ryszard Sajnóg, Tomasz Ołtarzewski, Piotr Jeliński i Wojciech Trybowski referowali tematy oparte w  dużym stopniu o własne doświadczenie zawodowe. Wg kolejności; „ Dobrostan trzody chlewnej”, „Współpraca organów państwowych, samorządowych, i organizacji społecznych w celu zapewnienia właściwego dobrostanu zwierząt ogółem, a w szczególności zwierząt domowych”, „Aspekt społeczny funkcjonowania hodowli zwierząt futerkowych” i „Analiza przepisów prawnych dotyczących dobrostanu pod kątem praktycznego stosowania”. O  ochronie zwierząt z punktu widzenia przedstawicieli samorządów lokalnych mówił inż. Jarosław Wejer –Wójt Gminy Luzino w wystąpieniu pt. „ Samorządy a ustawa o ochronie zwierząt”. „ Problemy miasta Wejherowo w realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt” przedstawił mgr inż. Piotr Bochiński – Wiceprezydent Wejherowa. Pani Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański podzieliła się swoimi doświadczeniami w wystąpieniu „ Samorząd a dobrostan zwierząt” Pierwszy dzień obrad zakończył się interesującym wykładem dr .Mirosława Kalickiego z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeże w Gdańsku - Oliwie, który omówił „ Dylematy moralne współczesnego społeczeństwa związane z prawami zwierząt”.

W przerwie wykładów Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wręczył Statuetkę, Okolicznościową Monetę z Wizerunkiem Zwierząt i Odznakę 03 Członka TOZ prof. dr. hab. Romanowi Kołaczowi. Te same  Odznaki i Okolicznościowe Monety otrzymali z rąk Prezesa TOZ Główny Lekarz Weterynarii dr Janusz Związek i Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Włodzimierz Przewoski. Prezes TOZ wręczając odznaczenia podkreślił, że są one wyróżnieniem osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do wzmożonej współpracy lekarzy weterynarii z TOZ-em i zabiegały o bezpieczeństwo, dobrostan i poszanowanie praw zwierząt. Biorący udział w Konferencji Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii dr Tadeusz Sarna został uhonorowany Nagrodą Chirona Pomorskiego, którą odebrał z rąk dr. Włodzimierza Przewoskiego w dowód uznania za trwałość i wytrwałość w 21 letnim sprawowaniu funkcji Dyrektora Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej oraz za istotny wkład w stworzenie nowego oblicza Inspekcji i prawa weterynaryjnego. Pierwszy dzień obrad zakończył się panelem dyskusyjnym, podczas którego starano się wyjaśniać wszystkie problemy i niedoskonałości prawa, które może ujemnie wpływać na zapewnienie dobrostanu zwierząt i bezpośrednich prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi i zwierzętami. W godzinach wieczornych uczestnicy Konferencji udali się do uroczej restauracji „Zaścianek” na kolację i spotkanie integracyjne. Dwóch znanych showmanów polskiego świata artystycznego- Krzysztof Skiba i Paweł „Konjo” Konnak swoimi występami zachęcali nas do dobrej zabawy i pomogli w sprawnym przeprowadzeniu aukcji grafik na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Kościerzynie.

06Drugi dzień obrad rozpoczął się od spotkania i szerokiej dyskusji z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr. Kazimierzem Plocke, który starał się przybliżyć zebranym możliwości i zamiary MRiRW w sprawach dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, a także sytuacji płacowej w Służbie Weterynaryjnej. Konferencja zakończyła się po bardzo interesującym wykładzie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kwidzynie Józefa Świokło, który nakreślił aspekty „Współpracy Powiatowego Lekarza Weterynarii z Nadleśnictwami, Kołami Łowieckimi i samorządami terytorialnymi”.

Wszyscy uczestnicy dwudniowej Konferencji  podkreślali niezwykle udaną, ciekawą, przydatną tematykę obrad, która w dużym stopniu przyczyniła się do wyjaśnienia wielu problemów związanych z prawidłową oceną sytuacji i zdarzeń z udziałem zwierząt, a także wnosili potrzebę kontynuowania wszystkich działań przyczyniających się do poprawy ochrony zwierząt i ich praw.

 

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 06:14
 
Dobrostan - plan konferencji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
środa, 13 kwietnia 2011 16:50

logo_II_konfII krajowa Konferencja pt.:blanc

„Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza weterynarii”

Gdańsk 06 - 07 maj 2011 r.


zawijasek

MIEJSCE

Sala Konferencyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Kaprów 10
Gdańsk - Oliwa


Dzień I - 06 maja 2011 r. - piątek

godz. 08:30 rejestracja uczestników
godz. 09:00

otwarcie konferencji

prof. dr hab. Roman Kołacz

dr n. wet. Włodzimierz Przewoski

godz. 09:30 – 10:15

„Ocena dobrostanu zwierząt podczas transportu"

dr Janusz Związek – Główny Lekarz Weterynarii

godz. 10:15 – 10:45

„Postęp genetyczny w hodowli zwierząt a ich dobrostan”

prof. dr hab. Roman Kołacz

godz. 10:45 – 11:15

„Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Polsce organizacją pożytku publicznego”

Eugeniusz Ragiel – Prezes Zarządu Głównego TOZ w Polsce

godz. 11:15 – 11:30

Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

godz. 11:30 – 11:45

Prokurator Grażyna Kuszyńska - Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

godz. 11:45 – 12:00

Sędzia SR Dorota Zabłudowska - Przedstawiciel Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

godz. 12:00 – 13:00

„Dobrostan trzody chlewnej”

lek. wet. Ryszard Sajnóg - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie

godz. 13:00 – 13:15

przerwa kawowa

godz. 13:15 – 14:00

„Współpraca organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w celu zapewnienia właściwego dobrostanu zwierząt ogółem, a w szczególności zwierząt domowych”

lek. wet. Tomasz Ołtarzewski - Powiatowy Lekarz Weterynari w Starogardzie Gdańskim

godz. 14:00 – 14:30

„Aspekt społeczny funkcjonowania hodowli zwierząt futerkowych”

lek. wet. Piotr Jeliński - Powiatowy Lekarz Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim

godz. 14:30 – 15:00

„Analiza przepisów prawnych dotyczących dobrostanu pod kątem praktycznego stosowania”

lek. wet. Wojciech Trybowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie

godz. 15:00 – 16:00 lunch
godz. 16:00 – 16:15

„Samorządy a ustawa o ochronie zwierząt”

inż. Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino

godz. 16:15 – 16:30

„Problemy miasta Wejherowo w realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt”

mgr inż. Piotr Bochiński - Wiceprezydent Wejherowa
godz. 16:30 – 16:45

„Samorząd a dobrostan zwierząt”

Magdalena Kołodziejczak - Wójt Gminy Pruszcz Gdański

godz. 16:45 – 17:15

„Dylematy moralne współczesnego społeczeństwa związane z prawami zwierząt”

dr Mirosław Kalicki - Miejski Ogród Zoologiczny Wybrzeża – Gdańsk - Oliwa

godz. 17:15 – 19:00

dyskusja

godz. 20:30

spotkanie integracyjne


Dzień II - 07 maja 2011 r. - sobota

godz. 10:00 – 10:30

„Współpraca Powiatowego Lekarza Weterynarii z Nadleśnictwami/Kołami Łowieckimi i samorządem terytorialnym”

lek. wet. Józef Świokło - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kwidzynie

godz. 10:30 – 12:30 dyskusja
godz. 12:30

zakończenie konferencjiOrganizatorami II Krajowej Konferencji pt. : „Ustawa o ochronie zwierząt w aspekcie pracy lekarza weterynarii”

są:

Główny Lekarz Weterynarii – dr Janusz Związek

Wojewoda Pomorski – Roman Zaborowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – prof. dr hab. Roman Kołacz

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – dr n. wet. Włodzimierz Przewoski

Poprawiony: czwartek, 19 maja 2011 12:24
 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 następna > ostatnia >>

Strona 66 z 68
 
Joomla Templates: by JoomlaShack