Inspekcja Weterynaryjna

Inspekcja Weterynaryjna

Tłumacz

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Reklama
Reklama
Aktualności
Informacja dla podmiotów, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
niedziela, 13 marca 2011 14:19

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniac podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1633) wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które moga być przedmiotem obrotu przez ww. podmioty wzrósł z 16 do 41 pozycji.

 

treść rozporządzenia

treść rozporządzenia zmieniającego

Poniżej do pobrania wzór zgłoszenia rozpoczęcia działalności polegającej na obrocie detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii:

wzór

Poprawiony: piątek, 01 kwietnia 2011 10:33
 
Zatwierdzanie i nadawanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawadzki1   
piątek, 11 marca 2011 14:19

W opinii Inspekcji Weterynaryjnej, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być każdorazowo nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność, z zastrzeżeniem, iż w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności z wykorzystaniem obiektu, przedmiotowy numer powinien być nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność w ramach określonego w decyzji administracyjnej miejsca prowadzenia działalności (obiektu).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany jest przez powiatowego lekarza weterynarii podmiotowi lub poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej działalności. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193) określają sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowana, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W związku z powyższym, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, w przypadku wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być nadawany na podmiot prowadzący przedmiotową działalność.

Poprawiony: środa, 16 marca 2011 06:28
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 następna > ostatnia >>

Strona 68 z 68
 
Joomla Templates: by JoomlaShack