English French German Italian Portuguese Russian Spanish

15 kwietnia 2016

UWAGA !!! ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY WŁASNE

UWAGA !!!   ROLNICY, HODOWCY ŚWIŃ, OSOBY UTRZYMUJĄCE 1 ŚWINIĘ NA POTRZEBY  WŁASNE

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski

Przedmiotowa Decyzja znosi upoważnienie Polski  do stosowania odstępstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2008/71/WE, w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

Ulotka >>