English French German Italian Portuguese Russian Spanish

20 stycznia 2016

Informacja dla właścicieli i hodowców koni.

Nowe paszporty koni od 1 stycznia 2016 r.

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że od 1 stycznia 2016 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycznia 2016 r. identyfikacja koniowatych prowadzona jest  według nowych przepisów. Zmianie uległ wzór paszportu.

Paszporty wydane w poprzednich latach są obowiązujące, jednak zwrócić uwagę należy na konie urodzone w 2015 r. (okres przejściowy):

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 roku musiały otrzymać paszporty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, które wykluczają je z łańcucha żywnościowego.

Konie urodzone po 30 czerwca 2015 roku musiały być zidentyfikowane zgodnie z przepisami obowiązującymi rozporządzeniem (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostały zidentyfikowane w tym czasie wówczas od 1 stycznia 2016 będą identyfikowane zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia (UE) 2015/262.

 

Więcej informacji uzyskać można na stronie Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku http://www.pomzhk.pl/ lub dla ras koni innych niż identyfikowane przez PZHK we właściwym dla rasy koni związku hodowców.