English French German Italian Portuguese Russian Spanish

22 kwietnia 2013

Obszar całego województwa pomorskiego uznano za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 12 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  L103 została opublikowana decyzja  wykonawcza komisji 2013/177/UE z dnia 10 kwietnia 2013r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG  w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załącznik II i III do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Hiszpanii za oficjalnie wolne od brucelozy oraz niektórych regionów Włoch i Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła.

W związku z powyższym informuje, że obszar całego województwa pomorskiego został uznany za oficjalnie wolny od enzootycznej białaczki bydła.

 

 

 

Przygotował : Maciej Dragun