English French German Italian Portuguese Russian Spanish

14 września 2012

Zgłaszanie podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi bez recepty

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności aktualizacji danych przedsiębiorców prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 1 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Jeśli dane podmiotu (nazwa, NIP, Regon) różnią się od informacji znajdujących się w potwierdzonym z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zgłoszeniu przedsiębiorca przestaje być uprawniony do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych OTC w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.