English French German Italian Portuguese Russian Spanish

02 stycznia 2012

Odpowiedź Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie Hiprabovis Pneumos

 

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19.12.2011 r. będące odpowiedzią na pismo firmy Hipra Polska Sp. z o.o. dotyczące interpretacji czasowego zakazu wprowadzania do obrotu produktu Hiprabovis Pneumos

CZYTAJ