English French German Italian Portuguese Russian Spanish

13 marca 2011

Informacja dla podmiotów, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii

W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniac podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1633) wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych, które moga być przedmiotem obrotu przez ww. podmioty wzrósł z 16 do 41 pozycji.

 

treść rozporządzenia

treść rozporządzenia zmieniającego

Poniżej do pobrania wzór zgłoszenia rozpoczęcia działalności polegającej na obrocie detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii:

wzór