English French German Italian Portuguese Russian Spanish

11 marca 2011

Zatwierdzanie i nadawanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

W opinii Inspekcji Weterynaryjnej, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być każdorazowo nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność, z zastrzeżeniem, iż w przypadku prowadzenia przez podmiot działalności z wykorzystaniem obiektu, przedmiotowy numer powinien być nadawany podmiotowi prowadzącemu działalność w ramach określonego w decyzji administracyjnej miejsca prowadzenia działalności (obiektu).

Zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r. Nr 213 poz. 1342 z późn. zm.), weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany jest przez powiatowego lekarza weterynarii podmiotowi lub poszczególnym obiektom budowlanym lub miejscom, w których ma być prowadzona działalność nadzorowana, lub osobom wykonującym określone czynności w ramach tej działalności. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193) określają sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadawanego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowana, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a—1, o oraz p ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W związku z powyższym, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, w przypadku wydawania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych dla działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy, weterynaryjny numer identyfikacyjny powinien być nadawany na podmiot prowadzący przedmiotową działalność.