11 maja 2022

Spotkanie dotyczące aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

 

W dniu 11 maja 2022 roku odbyło się spotkanie w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim na temat aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 i powołania zespołu wojewódzkiego do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku.