English French German Italian Portuguese Russian Spanish

28 lutego 2018

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zaostrzające wymagania weterynaryjne dla posiadaczy świń

 

W dniu 28 lutego 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie to wprowadza zaostrzone wymagania weterynaryjne dla posiadaczy świń, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF, m.in:

  • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
  • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
  • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
  • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
  • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
  • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do tych wymagań będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Treść rozporządzenia >>

 

Więcej informacji udziela:
Agnieszka Arendt
Rzecznik prasowy
Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
tel. (58) 300-39-62
a.arendt@gdansk.wiw.gov.pl