English French German Italian Portuguese Russian Spanish

19 lutego 2018

Plan Urzędowej Kontroli Pasz w województwie pomorskim na rok 2018

 

Programy urzędowych badań kontrolnych pasz są opracowywane, zatwierdzane i następnie przekazywane do wdrożenia we  wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przygotowany przez Polskę krajowy plan urzędowej kontroli pasz obejmuje zakres nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi w 2018 roku przepisami prawa.

"W województwie pomorskim łącznie do badań zostanie pobranych 1018 próbek pasz i wody, z czego 503 próbki z zakresu bezpieczeństwa pasz (czynniki zagrożeń typu biologicznego, chemicznego i fizycznego), 245 próbek z zakresu jakości handlowej pasz oraz 270 próbek w kierunku wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w wodzie do pojenia zwierząt", informuje lek. wet. Natalia Piekarska-Reszka starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Gdańsku.

Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2018 zamieszczony jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badania-kontrolne-monitoring-pasz